Priser

Bestill time

Førstegangskonsultasjon/-vurdering barnelege – baby/lite barn

 • Uten tidligere sykehistorie1: 2 295,-
 • Med tidligere sykehistorie2: 2 775,-
 • Fornyet vurdering - “Second opinion”: 2 975,-

Nyfødtundersøkelse av erfaren barnelegespesialist - opp til 4 ukers alder

 • Uten tidligere sykehistorie1: 1 550,-

Førstegangskonsultasjon/-vurdering barnelege/lege – barn fra 3 år/voksen

 • Uten tidligere sykehistorie1: 2 775,-
 • Med tidligere sykehistorie2: 3 400,-
 • Fornyet vurdering - “Second opinion”: 3 800,-

Oppfølgingstime barnelege/lege

 • Pris: 1 690,-

Orienterende samtale

 • Orientering om behandlingsmuligheter / tverrfaglig behandlingstilbud for stramt tungebånd hos barn (>10 år) og voksne: 1 590,-

Kiropraktor/Osteopat - bodyworker

 • Førstegangs vurdering og behandling: 995,-
 • Oppfølgende behandling: 795,-
 • Videkonsultasjon eller -rådgivning: 690,-

Klippe stramt tungebånd (frenolotomi)

 • Klipp av stramt tungebånd - baby under 8 mndr.: 4 900,-
  • Tungebåndsklipp (frenolotomi)
 • ReKlipp / revisjon av tidligere frenulotomi / klipp av stramt tungebånd - baby under 8 mndr.: 6 900,-
  • Tungebåndsklipp (frenolotomi)
 • Klipp av stramt fremre tungebånd – barn over 4 år/voksen: 7 950,-
  • Tungebåndsklipp, kun fremre (fremre frenolotomi). Ved behov for løsning av fremre tungebånd for bedre bevegelighet før en full frigjøring ved funksjonsbasert frenuloplastikk (FFP), med bedøvelse ca. 30 min, vanligvis uten sting
 • Funksjonsbasert frenuloplastikk (FFP) - barn over 10 år/voksen: 21 950,-
  • Plastisk-kirurgisk operasjon for stramt tungebånd (STB). 60-120 min, med bedøvelse og sting, krever forbehandling/opptrening av godkjent OMFT/Bodywork før inngrep. For fullverdig behandling/frigjøring av tunge for god funksjon.
 • Beroligende medisinering / lokalanestesi / hygienetiltak: 775,-
  • Før inngrep/smertefull prosedyre barn/observasjon

Resept / registreringsfritak / søknad Helfo / blå resept

 • Resept på registreringsfritak / søknad MME refusjon Helfo / blå resept: 490,-
 • Fornyese resept utenom konsultasjon, barn: 390,-
 • Resept til mor utenom konsultasjon: 650,-

Utredning blodprøver

 • Blodprøverekvisisjon: 750,-
  • Inkludert tolkning og vurdering, rådgivning og forslag til tiltak

Henvisning

 • Til logoped/henvisning til andre instanser/utredning/undersøkelser o.l.: 1 790,-
 • Enkel henvisning fra lege til videre nødvendig undersøkelse: 995,-

Attester

 • Lengre / omfattende attest: 1 750,-
 • Enkel / kort attest: 750,-

Tidstakst lege

 • Hver påbegynt 20 minuttersperiode utover vanlig konsultasjonstid: 700,-

Kurshonorar / foredrag Annette Resch, overlege

 • Pr time (Legeforeningens takster): 3 700,-

- Vi tar forbehold om endringer i priser, betingelser og behandlingstilbud.

- Priser er i norske kroner, gjeldende fra 20.01.22.

- Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kostnader ved bruk av medisiner og/eller medisinsk materiell – ved ekstra tidsbruk kan det ilegges ekstra takst

- Videokonsultasjoner foretas på sikker plattform med Confrere.


 1. Tidligere sykehistorie omfatter; tidligere vurderinger, undersøkelser, utredninger, utførte inngrep, innleggelser (også nyfødtintensiv) samt behandlinger utført av lege, spesialist, andre typer behandlere/helsepersonell i offentlig og privat helsetjeneste, sykehus og andre typer helseinstitusjoner og klinikker. Vurdering av tidligere sykehistorie til prissetting blir gjort av lege etter konsultasjonen på bakgrunn av anamnesen (sykehistorien).↩︎

 2. Innsending av epikriser/journalnotater og prøvesvar før time gir betydelig større utbytte/bedre helhetsvurderinger dersom pasienten har tidligere sykehistorie.↩︎

Betaling

Faktura uten gebyr sendes til pasienten eller til forelder/foresatt hvis pasienten er barn, første arbeidsdag etter konsultasjon.

Faktura sendes både med SMS til registrert mobilnummer og på e-post til registrert e-postadresse. Ved ev. nødvendig utsendelse av inkassovarsel og betalingsoppfordring / varsel før utleggsbegjæring, belastes gebyr i henhold til inkassoforskriften. Inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes med brev i posten i tillegg til å bli sendt med SMS til mobiltelefon og med e-post.

Betingelser

Kartleggingsskjema

Dersom tilsendt kartleggingsskjema ikke er fylt ut før timen, må konsultasjonstiden brukes til dette. Det medfører økt tidsbruk for klinikken og tidstakst vil normalt måtte legges til, ev. settes det snarlig opp ny time til fullstendig gjennomføring av den aktuelle konsultasjon.

Avbestille time

Avbestilling må skje senest kl 10:00 arbeids-/virkedag før avtalt time for vanlige konsultasjoner / oppfølgingskonsultasjoner hos lege og senest kl 10:00, 3 arbeids-/virkedager før avtalt time for førstegangskonsultasjon/-vurdering hos barnelege og lege. Ikke avbestilt time, manglende eller for sent oppmøte faktureres fullt (vanlig takst). Ved sykdomsforfall kan videokonsultasjon hos lege tilbys etter avtale.

For kirurgiske inngrep trenger klinikken 5 virkedagers varsel for å avbestille planlagt operasjon vederlagsfritt. Dette gjelder alle inngrep. Avbestilles operasjon senere enn 5 dager før, avkreves et gebyr på 25 % av operasjonskostnad. Dersom det fremlegges gyldig sykmelding fra lege, vil det ikke ilegges gebyr. Klinikken setter stor pris på raskt varsel.

Logg inn i pasientsky.no og avbestill under Mine konsultasjoner. Hold musepekeren over navnet ditt i øvre høyre hjørne og velg barnet for ev. å avbestille timen for et barn. Pasientsky-appen har ikke funksjonalitet som lar deg representere barn. Bruk en nettleser på mobilen og velg barnets navn fra menyen i øvre høyre hjørne for ev. avbestilling.