Privat helsetjeneste for barn i alderen 0-18 år

Foto: doktorbarnegod

Barnelege med fokus på moderne medisin og informasjon i kombinasjon med gammeldags hjemmebesøk og god tid: Vi tilbyr en effektiv, hyggelig og faglig god spesialisthelsetjeneste til barn som trenger utredning for eller har en sykdom eller et helseproblem. Vi ønsker primært å tilby grundige og informative konsultasjoner på klinikken, men vil også være tilgjengelig for hjemmebesøk. Det kan utredes, diagnostisere og iverksettes behandling, viderehenvises, tas blodprøver, henvise til røntgen og annen nødvendig billeddiagnostikk for barn mellom 0 og 18 år. Vi ønsker å bidra til å vurdere helheten for barn og familie, og bidra til god og grundig informasjon.

Konsultasjon på klinikken

Ved en førstegangskonsultasjon vil legen primært forsøke å få en oversikt over barnets utfordringer og helseproblemer. Før konsultasjon bes foreldrene fylle ut et grundig spørreskjema om barnets ernæring, søvnvaner, svangerskap og fødsel, tidligere sykehistorie, og aktuelle problemer. Deretter vil legen gjøre en vurdering, informere og legge en plan for videre utredning og oppfølging. Ved senere oppfølging vil man ønske å vurdere om tiltak man har igangsatt har hatt effekt og hvorvidt det er behov for og ønskelig å igangsette ytterlygere tiltak for å optimalisere situasjonen. Ved en rolig og grundig konsultasjon på klinikken vil legen kunne vurdere barnets funksjon bare ved å observere barnet gå rundt og holde på med sine egne, mens mor og far snakker med legen. Det tilstrebes en rolig og harmonisk atmosfære slik at barnet slipper å bli engstelig for legen og På den måten får legen mye informasjon om barnet mht til helsetilstand, trivsel, psykomotorisk utviklingsnivå og samspill mellom foreldre og barn.

Blodprøver, røntgen, svar og info

Etter et hjemmebesøk utarbeides det en grundig journal som sendes til pasientens foresatte. Denne er nyttig i videre kontakt med andre deler av helseveesenet og gir god, grundig og presis informasjon om barnets helsetilstand, vurdering, videre forløp, tiltak og plan. Foresatt får også så langt de ønsker kopi av prøvesvar og vurderinger gjort av andre deler av helsevesenet, som barnet er henvist til av DoktorBarnegod.

Gjennom samarbeid med andre helseinstitusjoner, vil det også være mulighet for å komme på legekontor til DoktorBarnegod. Ingen henvisning fra andre deler av helsetjensten er nødvendig, men dersom man har en slik henvisning kan ansvarlig lege, som er spesialist i barnemedisin, håndtere de fleste barnemedisinske problemstillinger som ikke krever innleggelse i sykehus. DoktorBarnegod har rekvireringsrett til blodprøver og andre laboratorietjenester, røntgen- og annen billeddiagnostikk, fysioterapi, ambulanse og akuttinnleggelser på alle sykehus i Norge. Doktoren vil tilpasse utredningen til den enkelte pasient hjemsted, mht til lokalsykehus o.l. DoktorBarnegod har forskrivningsrett på reseptbelagte medisiner som trengs til barnet.

Samarbeidsinstitusjoner i offentlig og privat helsevesen:

Oslo Universitetssykehus (blodprøver, bildediagnostikk, øye-, øre-nese-hals og barneavdelinger og poliklinikker o.l)
Ullevål og Rikshospitalet SH.
Bærum Sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk o.l)
Drammen sykehus (blodprøver, billeddiagnostikk, barneavdeling, øre-nese-hals-avd. o.l)
Furst laboratorium (blodprøver, urinprøve o.l.)

DoktorBarnegod samarbeider med Sovehjelp.no og OMFT Malin Staaf.

Sovehjelp - vår samarbeidspartner