Henvisning er ikke nødvendig for å bestille time hos DoktorBarnegod.

På Doktorbarnegod-klinikken gjøres det en grundig og helhetlig vurdering av pasientenes symptomer og plager. Pårørende og pasient får grundig informasjon om årsak og nødvendighet og rasjonale bak anbefalte tiltak.

Doktorbarnegod ønsker å bidra med informasjon om barns helse generelt og ønsker å hjelpe den enkelte familie. Barnelegen hos Doktorbarnegod kan utrede de fleste barnemedisinske tilstander, gjerne i samarbeid med det offentlige helsevesen.

Dersom pasienten har lang reisevei, kan det tilbys videokonsultasjon. Da kan legen vurdere sykehistorie og evt. bilder og gi råd, før pasienten kommer for en fysisk undersøkelse ved klinikken. Tverrfaglig oppfølging kan tilbys for langveisfarende med intensiv og tverrfaglig vurdering og behandling i løpet av få dager. Vennligst gi beskjed dersom dette er ønskelig. NB: Det kan ikke utskrives reseptbelagt medisin til pasienter som ikke er undersøkt fysisk. (kun videokonsultasjon). Det må alltid gjøres alltid en fysisk undersøkelse av pasienten før det igangsettes reseptbelagt medikamentell behandling.

For våre behandlere er det viktig å vurdere sammenhenger og helhet før man legger opp en individuell behandlingsplan. Vi ønsker å gi informasjon, vurderinger, råd og igangsette tiltak i samarbeid med foreldre/pasienten. Det legges opp en individuelt tilpasset behandlingsplan oog denne justeres i forhold til endringer og individuele forskjelller underveis for hver enkelt pasient.

Vi bruker et elektronisk spørreskjema (kartleggingsassistenten) som sender ut link til et spørreskjema før konsultasjon. Dette må fylles ut før timen. Det er viktig at alle spørsmål besvares og at legen får opplysninger om tidligere sykdommer, innleggelser og legebesøk, for at dere skal få en best mulig helhetlig vurdering hos DoktorBarnegod. Ta gjerne med epikriser og bl.prøvesvar dersom barnet/pasienten er vurdert/utredet elelr undersøkt i andre deler av helsevesenet.

Grundig opptak av sykehistorie følges opp med undersøkelse og evt. utredning og pasienten får alltid tilbud om oppfølging ved klinikken eller via videokonsultasjon i ettertid.

Frenulotomi: (Klipp av stramt tungebånd): Kan utføres etter en grundig helhetsvurdering av pasients symptomer og plager.

Det er generelt enklest og gir best resultat dersom man kommer tidlige til og får et tungebåndsklipp når barna er minst mulig. Vi behandler gjerne babyer fra ca 14 dagers alder. Da har de ikke tillært en masse kompensatoriske mønster mht til svelgfunksjon og adferd og kan hjelpes ganske raskt og før ammingen blir et større problem.

Man kan med fordel sette igang tverrfaglig behandling hos kiropraktor/osteopat og logoped/orofacial myofunksjonell før konsultasjon hos legen. For at resultatene skal bli best mulig, igangsettes en tverrfaglig behandlingsplan for å klargjøre før inngrep. Slik behandling bidrar til at resultatet i større grad blir vellykket. Vi er den eneste klinikken i NOrge som tilbyr et fullverdig tverrafglig behandlingsopplegg for stramt tungebånd etter internasjonale prinsipper som ved f.eks “The Breathe institute” i Los Angeles, ved Dr. Zaghi. Vår lege er trent av Dr. Zaghi og er en TBI Ambassador.

Når barnet er mellom ca 12 mndr og 3,5 år, gjøres en helhetsvurdering og undersøkelse før det legges en individuell tverrfaglig behandlingsplan. Vi anbefaler generelt at barn er under 12 mndr eller minst 4-5 år gamle når en frenulotomi utføres. Dette er pga av at sårstell “after-care” er meget vanskelig å gjennomføre etter 1 år, før barnet igjen blir mer modent i 4/5-års alder. Basert på en individuell vurdering av barnet, sykehistorien og de aktuelle plager, vil legen anbefale forberedende behandling, vurdering hos kjeveortoped, henvise til logoped, eller andre instanser, for at det skal oppnås et godt resultat. Mye kan oppnås ved konservativ behandling frem til barnet er drøyt 4/5 år, logpedbehandling, body work (kiropraktor/osteopat med spesiell kompetanse på området) og annen symptomlindrende behandling, som medisiner o.l

Både for babyer og eldre barn kan man oppnå stor symptomlette ved behandling hos Body-worker (kroppsbehandler). Våre kiropraktorer (Karen Granlund, Jamy Brye) og osteopat (Kornelia Ravin og Neha Bansi Sveen) har lang erfaring med barn med Stramt tungebånd. og eventuell behandling hos logoped eller Orofacial Myofunksjonell behandling. Det er meget viktig at pasienten behandles av fagfolk og behandlere med kunnskap om stramt tungebånd og konsekvenser for utvikling, spising, svelging, amming, søvn og utvikling, samt for fordøyelse, tann- og kjeveutvikling og kroppsholdning. DoktorBarnegod samarbeider med kjeveortoped hos Tannami, Bjørn Winter, logoped Nancy With, orofacial terapeut Malin Staaf (OMFT.NO) og Body-workere over hele landet.

Telefonoppfølging, spørsmål og råd

Legen hos DoktorBarnegod kan foreta konsultasjoner, vurderinger og “second opinion” via videokonsultasjon dersom pasienten bor langt unna eller om det er praktisk vanskelig å komme til en konsultasjon på klinikken. Legen hos DoktorBarnegod er behjelpelig med råd og svar på medisinske spørmål via PasientSky.no: e-dialog. Kontroller kan også foretas via videokonsultasjon. Avtal dette direkte med våre dyktige medarbeidere via melding til klinikken i PasientSky.no.

Presse

DoktorBarnegod ønsker å fremme helse hos barn i alle aldre. Vi ønsker å bidra til generell forebygging av sykdom og fremme god helse hos våre pasienter. Ved å delta i den offentlige debatt, ønsker Dr. Resch å øke kunnskapen og gi informasjon om barns helse og sykdom. Under «Barnemedisin» finnes noen lenker til artikler og intervjuer med og av DoktorBarnegods ansvarlige barnelege Annette Resch.

Foto: Doktorbarnegod - Barnelege Annette Resch
TIME/KONTAKT

PasientSky.no Logg inn med BankID, søk klinikk: DoktorBarnegod.

Dersom det gjelder et barn, må barnets navn og  pers.nummer oppgis i mld til klinikken.

Vi svarer så raskt som mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

PRISER

Henvisning fra annen lege er ikke nødvendig.
Før førstegangskonsultasjon blir det utsendt en sms/tilgang til spørreskjema. Dette er en viktig forutsetning for legens vurderinger og tiltak under konsultasjonen. Dersom det ikke er fylt ut før timen, må tiden tas av konsultasjonstiden. Avbest. må skje senest arb.dagen før (24 t) for vanlige timer, 3 dager før, dersom timen er til en frenulotomi/plastikk. Dersom time ikke er avbestilt senest 24 t/arb.dagen før, faktureres full timepris. Ved sykdom kan videokonsultasjon tilbys ved behov.

Førstegangskonsultasjon / vurdering hos lege – Barn
1950,-

Førstegangskonsultasjon / vurdering hos lege – Voksen (barn fra 16 år)
2500,-

Nyfødtundersøkelse ved erfaren barnelege, Annette Resch
1500,-

Second opinion (barn) behandlet/utredet andre steder enn DB-klinikken
2500,-

Oppfølgingstime hos lege
1450,-

Rask vurdering/rådgivning / Korttakst hos lege
750,-

Fornyelse av resept/Søknad Helfo refusjon
250,-

Kiropraktor/Osteopat 1.gangs vurdering og behandling
975,-

Kiropraktor-/Osteopat oppfølgende behandling
775,-

Kiropraktor-/Osteopat Videkonsultasjon/rådgivning (fra 3.4.20)
400,-

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe ekstra kostnader ved bruk av medisiner og/eller medisinsk materiell

­

Videokonsultasjoner foretas via Confrere og kortbelastning gjøres umiddelbart etter timen. Det tilkommer et gebyr på ca 50,- pr konsultasjon for denne tjenesten. Dersom annen videokonsultasjonsplattform ønskes, tilkommer 125,- i adm.gebyr på utsendt faktura.

Rekvisisjon av blodprøver/inkludert tolkning i forb. med konsultasjon / Utenom vanlig konsultasjon
350,-/500,-

Henvisning til logoped/omfattende henvisning til andre instanser/utredning o.l.
1500,-

Enkel henvisning til videre nødvendig undersøkelse
950,-

Frenulotomi (klipping av stramt Tungebånd)
5000,-

Frenuloplastikk (operasjon for stramt tungebånd – med sting) (ny pris fra 1.4.20)
11500,-

Beroligende medisinering for større barn + observasjon
750,-

Vurdering av bilder fra nye pasienter (ikke tidl. tilsett på klinikken – vurdering av stramt tungebånd)
250,-

Enkel attest
600,-

Lengre / omfattende attester
1700,-

Kurshonorar / foredrag for lege pr time
3800,-

Priser gjeldende fra 01.05.20. Vi tar forbehold om endringer i priser og behandlingstilbud.