Henvisning er ikke nødvendig for å bestille time hos DoktorBarnegod.

Doktorbarnegod ønsker å bidra med informasjon om barns helse generelt og ønsker å hjelpe den enkelte familie. Barnelegen hos Doktorbarnegod kan utrede de fleste barnemedisinske tilstander, gjerne i samarbeid med det offentlige helsevesen.

Dersom pasienten har lang reisevei, kan det tilbys videokonsultasjon før oppmøte på klinikken. Da kan legen vurdere sykehistorie og evt. bilder og gi råd, før pasienten kommer for en fysisk undersøkelse ved klinikken. Tverrfaglig oppfølging kan tilbys for langveisfarende med intensiv og tverrfaglig vurdering og behandling i løpet av få dager. Vennligst gi beskjed dersom dette er ønskelig ved kontakt med klinikken.

På Doktorbarnegod-klinikken gjøres det en grundig og helhetlig vurdering av pasientenes symptomer og plager under førstegangskonsultasjonen. Det søkes alltid å finne årsaken og forklaring for pasientens tilstand, før det igangsettes tiltak og behandling. Det gjøres alltid en grundig fysisk undersøkelse før det igangsettes reseptbealgt medikamentell behandling. Dette innebærer at det ikke kan utskrives reseptbelagt medisn til pasienter som bare er vurdert over videokonsultasjon. Pasienten må alltid være undersøkt av behandlende lege ved klinikken før det kan rekvireres reseptbealgte medisner.  For våre helsearbeidere er det viktig å alltid vurdere sammenhenger og helhet før man legger opp en individuell behandlingsplan for pasienten. Vi ønsker å informere om vurderinger, råd og tiltak som er anbefalt, før man i samarbeid med foreldre/pasienten legger opp til en individuelt tilpasset behandlingsplan. Før pasienten kommer til førstegangskonsultasjon enten fysisk eller via videokonsultasjon, så ønsker vi at spørreskjema fylles ut på forhånd. Dette får dere tilsendt ved kontakt med klinikken. Det er viktig at alle spørsmål besvares og at legen får opplysninger om tidligere sykdommer, innleggelser og legebesøk, for at dere skal få en best mulig helhetlig vurdering hos DoktorBarnegod. Grundig opptak av sykehistorie følges opp med undersøkelse og evt. utredning og pasienten får alltid tilbud om oppfølging ved klinikken eller over videokonsultasjon.

Frenulotomi: (Klipp av stramt tungebånd): Kan utføres etter en grundig helhetsvurdering av pasients symptomer og plager. Pasienten må alltid ha en førstegangskonsultasjon hos lege og man kan godt sette igang tverrfaglig behandling hos kiropraktor/osteopat og logoped/orofacial myofunksjonell behandling før et eventuelt tungebåndsklipp gjennomføres. For at resultatene skal bli best mulig, vil våre behandlere og samarbeidspartnere kunne gi gode vurderinger av når inngrepet anbefales gjennomført. Når barnet er mellom ca 12 mndr og 3,5 år, gjøres en helhetsvurdering og undersøkelse før det legges en individuell tverrfaglig behandlingsplan. Vi anbefaler generelt at barn er under 12 mndr eller minst  4-5 år gamle når en frenulotomi utføres. Dette er pga av at sårstell og etterarbeid “after-care” er meget vanskelig å gjennomføre etter 1 år, før barnet igjen blir mer modent i 4/5-års alder. Basert på en individuell vurdering av barnet, sykehistorien og de aktuelle plager, vil legen anbefale forberedende behandling, vurdering hos kjeveortoped, henvise til logoped, eller andre instanser, for at det skal oppnås et godt resultat. For barn mellom 12 mndr og 4 år, vil det være svært vanskelig å gjennomføre sårbehandling. En Frenulotomi gjøres bare på vital indikasjon (dvs ved store ernæringsmessige eller helsemessige konsekvenser) mellom 1 og 4 år. Mye kan oppnås ved konservativ behandling frem til barnet er drøyt 4/5 år, logpedbehandling, body work (kiropraktor/osteopat med spesiell kompetanse på området) og annen symptomlindrende behandling, som medisiner o.l.

Både for babyer og eldre barn kan man oppnå stor symptomlette ved behandling hos Body-worker (kroppsbehandler): Våre kiropraktorer (Karen Granlund, Jamy Brye) og osteopat (Kornelia Ravin) har lang erfaring med barn med Stramt tungebånd, og eventuell behandling hos logoped eller Orofaciell Myofunksjonell behandling. Det er meget viktig at pasienten behandles av fagfolk og behandlere med kunnskap om stramt tungebånd og konsekvenser for utvikling, spising, svelging, amming, søvn og utvikling, samt for fordøyelse, tann- og kjeveutvikling og kroppsholdning. DoktorBarnegod samarbeider med kjeveortoped hos Tannami, Bjørn Winter, logoped Nancy With, orofacial terapeut Malin Staaf (OMFT.NO) og Body-workers både hos DoktorBarnegod og andre klinikker.

Telefonoppfølging, spørsmål og råd

Legen hos DoktorBarnegod kan foreta konsultasjoner, vurderinger og “second opinion” via videokonsultasjon dersom pasienten bor langt unna eller om det er praktisk vanskelig å komme til en konsultasjon på klinikken. Legen hos DoktorBarnegod er behjelpelig med råd og svar på medisinske spørmål via PasientSky.no: e-dialog. Kontroller kan også foretas via videokonsultasjon. Avtal dette direkte med våre dyktige medarbeidere via melding til klinikken i PasientSky.no.

Presse

DoktorBarnegod ønsker å fremme helse hos barn i alle aldre. Vi ønsker å bidra til generell forebygging av sykdom og fremme god helse hos våre pasienter. Ved å delta i den offentlige debatt, ønsker Dr. Resch å øke kunnskapen og gi informasjon om barns helse og sykdom. Under «Barnemedisin» finnes noen lenker til artikler og intervjuer med og av DoktorBarnegods ansvarlige barnelege Annette Resch.

Foto: Doktorbarnegod - Barnelege Annette Resch
TIME/KONTAKT

PasientSky.no Logg inn med BankID, søk klinikk: DoktorBarnegod.

Dersom det gjelder et barn, må barnets navn og  pers.nummer oppgis i mld til klinikken.

Vi svarer så raskt som mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

PRISER

Henvisning fra annen lege er ikke nødvendig. Ikke-møtt gebyr hos behandler blir fakturert med full timepris, dersom vanlig time ikke er avbestilt senest 24 t før. Avbest.gebyr kr 2500,- dersom avbestilling av time til Frenulotomi (tungebåndsklipp) skjer mindre enn 3 arb.dager 72 timer) før avtalt time. Før førstegangskonsultasjon blir det tilsendt et spørreskjema, som legen baserer sine videre vurderinger og undersøkelser på. Dette får dere varslinger om på forhånd. Dersom det ikke er innsendt før timen, må tiden som brukes til å fylle det ut tas av konsultasjonstiden.

Videokonsultasjoner belastes med vanlig konsultasjonspris, pluss fakturerings og administrsjonsgebyr: 125,-

Førstegangskonsultasjon / vurdering hos lege – Barn
1850,-

Førstegangskonsultasjon / vurdering hos lege – Voksen
2300,-

Nyfødtundersøkelse ved erfaren barnelege, Annette Resch
1850,-

Kontroll / Oppfølgingstime hos lege
1380,-

Frenulotomi (klipping av stramt Tungebånd)
5000,-

Frenektomi/Frenuloplastikk (Plastikk/fjerning av stramt tungebånd – operasjon med sting)
10000,-

Beroligende medisinering for større barn + observasjon
650,-

­

Kiropraktor/Osteopat 1.gangs undersøkelse og behandling ved klinikken
955,-

Kiropraktor/Osteopatbehandling oppfølgende behandling
755,- (prisjustering til 775,- fra den 1.12.19)

Henvisning til logoped/andre instanser/utfylling av søknad til hjelpestønad o.l.
1150,-

Ved behov for repetert Frenulotomi/Reklipp:
Egne priser avtales med klinikken

Logoped vurdering/behandling
Satser følger satser hos HELFO

Vurdering av bilder nye pasienter (ikke tidl. tilsett på klinikken – vurdering av stramt tungebånd)
250,-

Fornyelse av resept
250,-

Enkel attest
500,-

Lengre attester som ikke er inkludert ved avtale
1500,-

Kurshonorar pr time
3800,-

Priser gjeldende fra 01.11.19. Forbehold tas om prisendringer.