Henvisning er ikke nødvendig for å bestille time hos DoktorBarnegod.

Doktorbarnegod ønsker å bidra med informasjon om barns helse generelt og ønsker å hjelpe den enkelte familie. Barnelegen hos Doktorbarnegod kan utrede de fleste barnemedisinske tilstander, gjerne i samarbeid med det offentlige helsevesen. Barnet kan henvises til videre utredning ved lokal barneavdeling, dersom dette er nødvendig eller ønskelig.

Dersom pasienten har lang reisevei, kan det tilbys videokonsultasjon før oppmøte på klinikken. Da kan legen vurdere sykehistorie og evt. bilder og gi råd, før pasienten kommer for en fysisk undersøkelse ved klinikken. Tverrfaglig oppfølging kan tilbys for langveisfarende med intensiv og tverrfaglig vurdering og behandling i løpet av få dager. Vennligst gi beskjed dersom dette er ønskelig ved kontakt med klinikken.

På Doktorbarnegod-klinikken gjøres det en grundig og helhetlig vurdering av pasientenes symptomer og plager. Det søkes alltid å finne årsaken og forklaring for pasientens tilstand, før det igangsettes tiltak og behandling. Det gjøres alltid en grundig fysisk undersøkelse før det igangsettes medikamentell behandling. Dette innebærer at det ikke kan utskrives reseptbelagt medisn til pasienter som bare er vurdert over videokonsultasjon. Pasienten må alltid komme til en undersøkelse ved klinikken dersom det ønskes medisinske tiltak/medisinering. For våre helsearbeidere er det viktig å alltid vurdere sammenhenger og helhet før det igangsettes medisinske eller praktiske tiltak. Dette gjøres etter informasjon og i samarbeid med pasientens foresatte. Grundig opptak av sykehistorie følges opp med undersøkelse og evt. utredning og pasienten får alltid tilbud om oppfølging ved klinikken eller over videokonsultasjon.

Frenulotomi: (Klipp av stramt tungebånd): Kan utføres etter en grundig helhetsvurdering av pasients symptomer og plager. Pasienten må alltid ha en førstegangskonsultasjon hos lege og det anbefales sterkt å sette igang med tverrfaglig behandling hos kiropraktor/osteopat og logoped/orofasialmyofunksjonell behandling før et eventuelt tungebåndsklipp gjennomføres. For at resultatene skal bli best mulig, vil våre behandlere og samarbeidspartnere kunne gi gode vurderinger av når inngrepet anbefales gjennomført. Når barnet er mellom ca 12 mndr og 3,5 år, gjøres en helhetsvurdering og undersøkelse før det legges en individuell tverrfaglig behandlingsplan. Vi anbefaler generelt at barn er iallefall 4-5 år (minst) før man utfører frenulotomi, basert på en individuell vurdering av barnet, sykehistorien og de aktuelle plager, for at det skal oppnås et godt resultat. For barn mellom 12 mndr og 4 år, vil det være svært vanskelig å gjennomføre sårbehandling, så en Frenulotomi gjøres bare på vital indikasjon (dvs ved store ernæringsmessige eller helsemessige konsekvenser). Mye kan oppnås ved konservativ behandling frem til barnet er drøyt 4 år (for de meste modne), logpedbehandling, body work (kiropraktor/osteopat med spesiell kompetanse på området) og annen symptomlindrende behandling.

Både for babyer og eldre barn kan man oppnå stor symptomlette ved behandling hos Body-worker: Kiropraktor eller osteopat med erfaring med barn med Stramt tungebånd, og eventuell behandling hos logoped eller Orofascial Myofunksjonell behadnling. Det er meget viktig at pasienten behandles av fagfolk og behandlere med kunnskap om stramt tugnebånd og konsekvenser for utvikling av fordøyelse, kjever og kroppsholdning. DoktorBarnegod samarbeider med kjeveortoped hos Tannami, flinke logopeder hos Barnas språksenter og med logoped Nancy With, og Body-workers både hos DoktorBarnegod og andre klinikker.

Telefonoppfølging, spørsmål og råd

Legene hos DoktorBarnegod kan foreta konsultasjoner, vurderinger og “second opinion” via videokonsultasjon eller telefon dersom pasienten bor langt unna eller om det er praktisk vanskelig å komme til en konsultasjon på klinikken. Legene hos DoktorBarnegod er behjelpelig med råd og svar på medisinske spørmål via PasientSky.no: e-dialog. Kontroller kan også foretas via videokonsultasjon. Avtal dette direkte i PasientSky.no.

Presse

DoktorBarnegod ønsker å fremme helse hos barn i alle aldre. DoktorBarnegod ønsker å bidra til generell forebygging av sykdom og fremme god helse hos barn. Ved å delta i den offentlige debatt, ønsker Dr. Resch og de andre medarbeiderne hos DoktorBarnegod å øke kunnskapen og gi informasjon om barns helse og sykdom. Under «Barnemedisin» finnes noen lenker til artikler og intervjuer med og av DoktorBarnegods ansvarlige barnelege Annette Resch.

Foto: Doktorbarnegod - Barnelege Annette Resch
TIME/KONTAKT

PasientSky.no Logg inn med BankID, søk klinikk: DoktorBarnegod.

Dersom det gjelder et barn, må barnets navn og  pers.nummer oppgis i mld til klinikken.

Vi svarer så raskt som mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

PRISER

Henvisning fra annen lege er ikke nødvendig. Ikke-møtt gebyr hos lege blir fakturert med kr 950,- dersom vanlig time ikke er avbestilt senest kl 10:00 arbeidsdagen før (ca 24 t). Hos andre behandlere belastes timen med full pris, dersom timen ikke er avbestilt minst 24 t før. Avbest.gebyr kr 1850,- dersom avbestilling av time til Frenulotomi (tungebåndsklipp) skjer mindre enn 2 arb.dager 48 timer) før avtalt time. Før førstegangskonsultasjon blir det tilsendt et omfattende spørreskjema, som legen baserer sine videre vurderingenr og undersøeksler på. Dette MÅ være innsendt minst 1 døgn før, om ikke må tiden som brukes til å fylle det ut tas av konsultsaonstiden hos lege. Ved videokonsultasjon, vil timen avlyses og belastes med vanlig avbest.gebyr, dersom ikke skjemaet er fylt ut på forhånd.

Førstegangskonsultasjon / vurdering hos lege
1850,-

Kontroll / Oppfølgingstime hos lege
1380,-

Frenulotomi (klippping av stramt Tungebånd)
5000,-

Frenektomi/Frenuloplastikk (Plastikk/fjerning av stramt tungebånd – operasjon med sting)
10000,-

Beroligende medisinering + observasjon
650,-

Second opinion / Grundig vurdering og rådgivning ved barnelege/allmennlege
1850,-

­

Kiropraktor/Osteopat 1.gangs undersøkelse og behandling ved klinikken
955,-

Kiropraktor/Osteopatbehandling oppfølgende behandling
755,-

Henvisning til logoped/andre instanser/utfylling av søknad til hjelpestønad o.l.
950,-

Ved behov for repetert Frenulotomi/Reklipp:
Egne priser avtales med klinikken

Logoped vurdering/behandling
Satser følger satser hos HELFO

Vurdering av bilder nye pasienter (ikke tidl. tilsett på klinikken – vurdering av stramt tungebånd)
250,-

Fornyelse av resept
250,-

Enkel attest
500,-

Lengre attester som ikke er inkludert ved avtale
1500,-

Kurshonorar pr time
3800,-

Priser gjeldende fra 27.5.19. Forbehold tas om prisendringer.