Henvisning fra annen lege er ikke nødvendig.

  • Logg inn i pasientsky.no.
  • Trykk Start helsehjelp og søk opp klinikken, DoktorBarnegod
  • Velg Annen henvendelse og send forespørsel for å bestille time hos lege/barnelege, velg Bestill ny konsultasjon og deretter din behandler for å bestille hos kiropraktor, osteopat eller ammeveileder.

Dersom henvendelsen gjelder et barn, må barnets navn og personnummer oppgis i meldingen til klinikken. Vi svarer så raskt som mulig. Prisene finner du her og betingelsen står her.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

Forberedelse før time

Før time hos lege får du tilgang til et elektronisk kartleggingsskjema. Utfylt skjema før timen gir betydlig bedre utbytte av konsultasjonen fordi behandler da har tilgang til nødvendig informasjon som er grunnlag for vurdering/behandling.

Dersom tilsendt kartleggingsskjema ikke er fylt ut før timen, må konsultasjonstiden brukes til dette. Det medfører økt tidsbruk for klinikken og tidstakst vil normalt måtte legges til, ev. settes det snarlig opp ny time til fullstendig gjennomføring av den aktuelle konsultasjon.