Henvisning er ikke nødvendig for å bestille time hos DoktorBarnegod.

På Doktorbarnegod-klinikken gjøres det en grundig og helhetlig individuellt tilpasset vurdering av pasientenes symptomer og plager. Pårørende og pasient får grundig informasjon om årsak og nødvendighet og rasjonale bak anbefalte tiltak.

Doktorbarnegod ønsker å bidra med informasjon om barns helse generelt og ønsker å hjelpe den enkelte familie. Barnelegen hos Doktorbarnegod kan utrede de fleste barnemedisinske tilstander.

Dersom pasienten har lang reisevei, kan det tilbys videokonsultasjon. Da kan legen vurdere sykehistorie og evt. bilder og gi råd, før pasienten kommer for en fysisk undersøkelse ved klinikken. Tverrfaglig oppfølging kan tilbys for langveisfarende med intensiv og tverrfaglig vurdering og behandling i løpet av få dager. Vennligst gi beskjed dersom dette er ønskelig.

For våre behandlere er det viktig å vurdere sammenhenger og helhet før man legger opp en individuell behandlingsplan. Vi ønsker å gi informasjon, vurderinger, råd og igangsette tiltak i samarbeid med foreldre/pasienten. Det legges opp en individuelt tilpasset behandlingsplan som tilpasses individuelle forskjeller hos hver enkelt pasient. Ingen barn er like!

Vi bruker et elektronisk spørreskjema med link på sms før hver legetime: https://gordium.no/kartlegging/. Dette må fylles ut før timen. Det er viktig at alle spørsmål besvares og at legen får opplysninger om tidligere sykdommer, innleggelser og legebesøk, for at dere skal få en best mulig helhetlig vurdering hos DoktorBarnegod. Send inn epikriser og bl.prøvesvar dersom barnet/pasienten er vurdert, behandlet eller utredet/undersøkt i andre deler av helsevesenet.

Grundig opptak av sykehistorie følges opp med undersøkelse og evt. utredning og pasienten får alltid tilbud om oppfølging ved klinikken eller via videokonsultasjon i ettertid.

Frenulotomi/frenuloplastikk: (Klipp av stramt tungebånd): Utføres først etter en tverrfaglig vurdering og forberedelser/opptrening, og først etter en grundig helhetsvurdering av pasientens symptomer og plager.

Det er generelt enklest og gir best resultat dersom man kommer tidlige til og får et tungebåndsklipp når barna er minst mulig. Vi behandler gjerne babyer fra ca 14 dagers alder. Da har de ikke tillært en masse kompensatoriske mønster mht til svelgfunksjon og adferd og kan hjelpes ganske raskt og før amming/symptomer blir et stort problem. Normalisering av funksjon (normal munnmotorikk og svelgfunksjon er essensielt for å bedre symptomer.

Man kan med fordel sette igang tverrfaglig behandling hos kiropraktor/osteopat og orofacial myofunksjonell terapeut (OMFT – Malin Staaf) før konsultasjon hos legen. For at resultatene skal bli best mulig, igangsettes en tverrfaglig behandlingsplan for å klargjøre før inngrep. Slik behandling bidrar til at resultatet i større grad blir vellykket. Vi er den eneste klinikken i Norge som tilbyr et fullverdig tverrfaglig behandlingsopplegg for stramt tungebånd etter internasjonale prinsipper som ved Dr. Gaheri og “The Breathe institute” i Los Angeles, ved Dr. Zaghi. Vår lege er trent av Dr. Zaghi og er en TBI Ambassador.

Når barnet er mellom ca 10 mndr og 3,5 år, gjøres en helhetsvurdering og undersøkelse før det legges en individuell tverrfaglig behandlingsplan. Vi anbefaler generelt at barn er under 10 mndr eller minst 5-6 år gamle når en frenulotomi utføres. Dette er pga av at sårstell “after-care” er meget vanskelig å gjennomføre etter 1 år, før barnet igjen blir mer modent i 5-års alder. Basert på en individuell vurdering av barnet, sykehistorien og de aktuelle plager, vil legen anbefale forberedende behandling, vurdering hos kjeveortoped, henvise til logoped, eller andre instanser, for at det skal oppnås et godt resultat. Mye kan oppnås ved konservativ behandling frem til barnet er drøyt 5-6 år, som f.eks. OMFT, evt.logopedbehandling, body work (kiropraktor/osteopat med spesiell kompetanse på området) og annen symptomlindrende behandling, som medisiner o.l

Både for babyer og eldre barn kan man oppnå stor symptomlette ved tverrfaglig behandling hos OMFT og/eller Body-worker (kroppsbehandler). Våre kiropraktorer (Karen Granlund og Jamy Brye) og osteopat (Kornelia Ravin og Neha Bansi Sveen) har lang erfaring med barn med Stramt tungebånd. Tverrfaglig behandling av kvalifiserte behandlere med spesialkunnskap er viktig for å oppnå bedring og varige resultater. Våre medarbeidere har etterhvert opparbeidet seg høy kompetanse og erfaring når det gjelder komplekse symptombilder og konsekvenser av stramt tungebånd., som kan ha konsekvenser for utvikling, spising, svelging, amming, søvn og utvikling, samt for fordøyelse, tann- og kjeveutvikling og kroppsholdning. DoktorBarnegod samarbeider med kjeveortoped hos Tannami, Bjørn Winter, OroFacialMyoFunctional terapeut Malin Staaf og Body-workere over hele landet.

Telefonoppfølging, spørsmål og råd

Legen hos DoktorBarnegod kan foreta konsultasjoner, vurderinger og “second opinion” via videokonsultasjon dersom pasienten bor langt unna eller om det er praktisk vanskelig å komme til en konsultasjon på klinikken. Legen hos DoktorBarnegod er behjelpelig med råd og svar på medisinske spørmål via PasientSky.no: e-dialog. Kontroller kan også foretas via videokonsultasjon. Avtal dette direkte med våre dyktige medarbeidere via melding til klinikken i PasientSky.no.

Presse

DoktorBarnegod ønsker å fremme helse hos barn i alle aldre. Vi ønsker å bidra til generell forebygging av sykdom og fremme god helse hos våre pasienter. Ved å delta i den offentlige debatt, ønsker Dr. Resch å øke kunnskapen og gi informasjon om barns helse og sykdom. Under «Barnemedisin» finnes noen lenker til artikler og intervjuer med og av DoktorBarnegods ansvarlige barnelege Annette Resch.

Foto: Doktorbarnegod - Barnelege Annette Resch
TIME/KONTAKT

PasientSky.no Logg inn med BankID, søk klinikk: DoktorBarnegod.

Dersom det gjelder et barn, må barnets navn og  pers.nummer oppgis i mld til klinikken.

Vi svarer så raskt som mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

PRISER

Henvisning fra annen lege er ikke nødvendig.
Før time hos lege må det fylles ut elektronisk Kartleggingsskjema. Dette er en viktig forutsetning for gode vurderinger og tiltak. Dersom ikke skjema er fylt ut før timen, må konsultasjonstid brukes og det kan ilegges tidstakst, og det må settes opp ny time for fullføring av vurdering og igangsetting av tiltak. Videokonsultasjoner foretas via Confrere. Faktura utsendes på mail/SMS. Oppgjør forventes ved oppmøte på klinikken. Det tilkommer 125,- i adm.gebyr på utsendt faktura etter klinikkbesøk.
Hvordan bestille/avbestille time: Logg inn i pasientsky.no: velg din behandler for å bestille/avbestille konsultasjon.
Konsultasjonstype som kan tilbys vurderes av klinikken, vi tar forbehold om endring under/etter konsultasjon på bakgrunn av opplysninger fra pasient/pårørende. Vurdering av tidligere sykehistorie gjøres for å ivareta pasientsikkerhet og opprettholde høy kvalitet på vurderinger hos behandler.

Førstegangskonsultasjon hos lege – Baby/lite barn (ikke tidligere innleggelser eller utredning lege/spesialist/sykehus, ikke tidligere operert/fått utført inngrep)
1995,-

Førstegangskonsultasjon hos lege – Baby/lite barn (med tidligere sykehistorie – innsending av epikriser/journalnotater og prøvesvar nødvendig før time settes opp for ivaretagelse av pasientsikkerheten: tidligere vært innlagt/utredet/undersøkt lege/spesialist/sykehus, tidligere operert/fått utført inngrep)

2675,-

Førstegangskonsultasjon / første gangsvurdering hos lege – Voksen (barn fra 10 år)
2675,-

Nyfødtundersøkelse (opptil 1 mndrs alder, ikke tidligere innleggelser eller utredning lege/sykehus) ved barnelege, Annette Resch
1500,-

Second opinion (barn) behandlet/operert/utredet andre spesialister/offentlig helsetjenest/private helseinstitusjoner / Second opinion (voksen – som over, fra 16 år)
2675,- / 3400,-

Oppfølgingstime hos lege (etter førstegangsvurdering – dersom lenge siden siste oppfølging – kun etter avtale)
1490,-

Rask vurdering / rådgivning hos lege (etter spes. avtale)
790,-

Resept/registreringsfritak/Søknad Helfo refusjon
300,-/resept til mor: 450,-

Kiropraktor/Osteopat 1.gangs vurdering og behandling
995,-

Kiropraktor-/Osteopat oppfølgende behandling
795,-

Kiropraktor-/Osteopat Videkonsultasjon/rådgivning 1.gang / oppfølgende
600,- / 500,-

Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kostnader ved bruk av medisiner og/eller medisinsk materiell – ved ekstra tidsbruk kan det ilegges ekstra takst

­

Avbestilling må skje senest kl 10:00 arbeids-/virkedag før avtalt time for vanlige konsultasjoner. Ikke avbestilt time, manglende eller for sent oppmøte faktureres fullt. Ved sykdomsforfall kan videokonsultasjon tilbys.

For kirurgiske inngrep trenger klinikken 5 virkedagers varsel for å avbestille planlagt operasjon vederlagsfritt. Dette gjelder alle inngrep. Avbestilles operasjon senere enn 5 dager før, kan det avkreves et gebyr på 25 % av operasjonskostnad. Dersom det fremlegges gyldig sykmelding fra lege, vil det ikke ilegges gebyr. Klinikken setter stor pris på raskt varsel.

Utredning blodprøver: Blodprøverekvisisjon – anbefalt utredning i forb. med symptom/plager / Oppfølgingsprøver – prøver tas på Fürst / egen lege/ lokalsykehus
550,-

Henvisning til logoped/omfattende henvisning til andre instanser/utredning o.l.
1550,-

Enkel henvisning fra lege til videre nødvendig undersøkelse
950,-

Frenulotomi (klipping av stramt Tungebånd) – Baby opp til 12 mndr
5000,-

Funksjonsbasert Frenuloplastikk (plastisk-kirurgisk operasjon for stramt tungebånd – med bedøvelse og sting, alder over 10 år – 60-120 min) – krever forbehandling/opptrening av godkjent OMFT/Bodywork før inngrep – for fullverdig behandling/frigjøring av tunge for god funksjon

19500,-

Frenulotomi (klipping av stramt Tungebånd) – barn over 10 år/Voksen ved behov for “løsning” av fremre tungebånd for bedre bevegelighet før en full frigjøring ved funksjonsbasert frenulotomi som neste ledd i en fullverdig behandling/frigjøring av tunge for god funksjon – med bedøvelse ca. 30 min (vanligvis uten sting)
7000,-

Beroligende medisinering for større barn + observasjon
775,-

Enkel attest
600,-

Lengre / omfattende attester
1700,-

Kurshonorar / foredrag Annette Resch, overlege: pr time (Legeforeningens takster)
3700,-

Priser gjeldende fra 01.04.21 Vi tar forbehold om endringer i priser, betingelser og behandlingstilbud.