Premature babyer har sine egne helsemessige utfordringer. De har mindre toleranse for kulde og varme og deres umodne temperaturreguleringssystem takler vanskelig å regulere temperaturen selv. Evnen til å svette er redusert og mengden underhudsfett er mindre enn hos fullbårne. Så sjekk tempraturen hyppig og kle av og på etter forholdene i sommer!
Når det gjelder mating er brystet forholdsmessig mye større og de små premature munnene deres sliter med å «gape over» mange ganger og få et godt «ammetak» på brystet.
Det er også vanskelig for mor og far og estimere hvor mye barnet tar fra brystet og være sikre på at den lille får i seg nok mat til at vekstkurvene går oppover. Noen premature har hatt et lengre opphold på intensivavdeling for nyfødte og sånn sett kan det være at mor og far allerede er ganske slitne.
Og når de blir utskrevet fra sykehuset skal alt takles i hjemmet. Det kan være en tøff overgang. Dersom du trenger hjelp, er det bare å ta kontakt med Doktorbarnegod! Barnet kan veies i hjemmet og undersøkes mht til amme og pumpeteknikk! Og barnet kan vurderes mht helsetilstand og kan følges over tid!