KONTAKT2019-03-11T21:37:20+00:00

Henvisning er ikke nødvendig for å bestille time hos DoktorBarnegod.

Doktorbarnegod ønsker å bidra med informasjon om barns helse generelt og ønsker å hjelpe den enkelte familie. Barnelegen hos Doktorbarnegod kan utrede de fleste barnemedisinske tilstander, gjerne i samarbeid med det offentlige helsevesen. Barnet kan henvises til videre utredning ved lokal barneavdeling, dersom dette er nødvendig eller ønskelig.

Frenulotomi: (Klipp av stramt tungebånd): For babyer som trenger dette, kan det bestilles time til vurdering og/eller samtidig utføring av frenulotomi. For barn mellom ca 13/14 mndr og 3,5 år, bør det gjøres en helhetsvurdering og undersøkelse før det legges en individuell tverrfaglig behandlingsplan. Vi anbefaler generelt at barn er mellom 3-4 år (minst) før man utfører frenulotomi, basert på en individuell vurdering av barnet, sykehistorien og de aktuelle plager, for at det skal oppnås et godt resultat. Både for babyer og eldre barn kan man oppnå stor symptomlette ved behandling hos Body-worker: Kiropraktor eller osteopat med erfaring med barn med Stramt tungebånd, og eventuell behandling hos logoped eller Myofasciell terapi. Dersom det er et barn mellom 13/14 mndr og ca 3-4 år, er en god plan og riktig og god forberedelse (Body-work: osteopat og kiropraktor med erfaring og logoped og kjeveortoped) veldig viktig. Siden dette er et fagfelt som ikke er en del av det offisielle helsetilbudet i norsk helsevesen er det meget viktig at man kommer til behandlere med kunnskap om stramt tugnebånd og konsekvenser for utvikling av fordøyelse, kjever og kroppsholdning. DoktorBarnegod samarbeider med kjeveortoped hos Tannami, flinke logopeder hos Barnas språksenter og med logoped Nancy With, og Body-workers både hos DoktorBarnegod og andre klinikker.

Telefonoppfølging, spørsmål og råd

Legene hos DoktorBarnegod kan foreta konsultasjoner, vurderinger og «second opinion» via videokonsultasjon eller telefon dersom pasienten bor langt unna eller om det er praktisk vanskelig å komme til en konsultasjon på klinikken. Legene hos DoktorBarnegod er behjelpelig med råd og svar på medisinske spørmål via PasientSky.no: e-dialog. Kontroller kan også foretas via videokonsultasjon. Avtal dette direkte i PasientSky.no.

Presse

DoktorBarnegod ønsker å fremme helse hos barn i alle aldre. DoktorBarnegod ønsker å bidra til generell forebygging av sykdom og fremme god helse hos barn. Ved å delta i den offentlige debatt, ønsker Dr. Resch og de andre medarbeiderne hos DoktorBarnegod å øke kunnskapen og gi informasjon om barns helse og sykdom. Under «Barnemedisin» finnes noen lenker til artikler og intervjuer med og av DoktorBarnegods ansvarlige barnelege Annette Resch.

Foto: Doktorbarnegod - Barnelege Annette Resch
TIME/KONTAKT

Logg inn med BankID, søk klinikk: DoktorBarnegod.

Dersom det gjelder et barn, må barnets navn og  pers.nummer oppgis.

Vi svarer så raskt som mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113!

PRISER

Henvisning er ikke nødvendig. Alle priser inkluderer grundig undersøkelse, vurdering og informasjon om videre behandlingsanbefalinger. Attester, uttalelser og ekstra viderehenvisninger o.l. faktureres i tillegg. Time hos lege blir belastes et Ikke-møtt-gebyr på kr 900,- dersom vanlig time ikke er avbestilt senest kl 10:00 arbeidsdagen før (ca 24 t). Hos andre behandlere belastes timen med full pris, dersom timen ikke er avbestilt minst 24 t før. Avbest.gebyr kr 1800,- dersom avbestilling av time til Frenulotomi (tungebåndsklipp) skjer mindre enn 2 arb.dager før avtalt time.

Førstegangskonsultasjon hos Barnelegespesialist
1750,-

Kontroll hos barnelege/kontroll etter frenolotomi
1300,-

Frenulotomi / Vurdering for stramt Tungebånd med tungebåndsklipp
5000,-

Frenektomi/Frenuloplastikk (Klipping av stramt tungebånd med frenektomi med lukking og sting )
7750,-

Konsultasjon hos allmennlege
1150,-

Beroligende medisinering / observasjon
600,-

Second opinion / Grundig vurdering og rådgivning ved barnelege/allmennlege
1850,-

­

Osteopatbehandling
755,-

Kiropraktorbehandling
755,-

Kun vurdering for stramt Tungebånd ved lege
1750,-

Ved behov for repetert Frenulotomi/Reklipp:
Egne priser avtales med klinikken

Logoped vurdering/behandling
Ta kontakt for priser – avhenger av om det er dekket av HELFO eller privat

Vurdering av bilder nye pasienter (ikke tidl. tilsett på klinikken – vurdering av stramt tungebånd)
250,-

Fornyelse av resept
250,-

Attester som ikke er inkludert ved avtale
1500,-

Kurshonorar pr time (Legeforeningens satser)
3500,-

Priser gjeldende fra 01.3.19. Forbehold tas om prisendringer.